Jon Huntsman gooit de handdoek en steunt Mitt Romney

Jon Huntsman houdt het voor gezien. Volgens campagneleider Matt David komt Huntsman deze ochtend met een verklaring over het stilleggen van zijn campagne. Huntsman had zijn hele campagne gezet op een overwinning in de New Hampshire primary. Een overwinning die niet kwam. Hoger dan de derde plaats – achter respectievelijk Mitt Romney en Ron Paul – kwam de voormalig gouverneur van Utah echter niet.

Stephen Colbert

To ad insult to injury kwam vorige week ook nog het nieuws dat komiek Stephen Colbert het in de peilingen in South Carolina beter doet dan de echte kandidatuur van Huntsman. Na de tegenvallende derde plaats in New Hampshire en het gebrek aan steun in de peilingen , lijkt de steun voor een komiek die niet serieus de Republikeinse nominatie wil winnen de druppel die de emmer deed overlopen.

Endorsement

Het einde van de campagne van Huntsman komt nog geen tien uur nadat de grootste krant van South Carolina – The State – zich achter zijn kandidatuur had geschaard. De krant twijfelde – net zoals The Boston Globe – lang tussen het steunen van Romney of Huntsman. En net zoals de Globe koos ze uiteindelijk voor Huntsman. In hun editorial leggen ze uit waarom de keuze op de laatste is gevallen.

We need a president who can work within our poisonous political environment to solve our nation’s problems, not simply score partisan points. Someone who understands that negotiation is essential in a representative democracy, and that there are good ideas across the political spectrum. Someone who has a well-defined set of core values but is not so rigid that he ignores new information and new conditions. Someone who has shown himself to be honest and trustworthy. And competent. Someone whose positions are well-reasoned and based on the world as it is rather than as he pretends it to be. Someone with the temperament and judgment and experience to be taken seriously as the commander in chief and leader of the free world.

We think Mr. Romney could demonstrate those characteristics. Mr. Huntsman already does. And we are proud to endorse him for the Republican nomination for president of the United States.

Deze steun mocht uiteindelijk dus niet baten. Ondanks dat deze krant hem steunde, lukte het Huntsman niet om te groeien in de peilingen.

Mitt Romney

Het uitvallen van Huntsman betekent goed nieuws voor Mitt Romney. Romney was Huntsman’s grootste rivaal. Bijna alle negatieve spotjes van de Huntsman-campagne waren gericht op de voormalig gouverneur van Massachusetts. Daarnaast visten ze beiden vooral in dezelfde vijver met gematigde kiezers. Zonder een andere moderate in het veld, zullen al deze kiezers nu waarschijnlijk op Big Mitt stemmen.

Maar er is meer goed nieuws voor Romney. Niet alleen komen de Huntsman’s kiezers Romney – waarschijnlijk – ten goede, ook Huntsman zelf schaart zich achter Mr. Goodhair. Tijdens dezelfde persconferentie waar Huntsman een verklaring af zal leggen over het stilleggen van zijn campagne, zal hij volgens stafleden van de campagne ook zijn steun uitspreken voor Mitt Romney.

He doesn’t want to stand in the way of the person who’s best capable of beating Barack Obama, and that’s Mitt Romney.

Als dit waar is, wordt Jon Huntsman na Tim Pawlenty de tweede presidentskandidaat die de kandidatuur van Romney zou ondersteunen. De voormalig kandidaten Michele Bachmann en Herman Cain hebben vooralsnog geen van de andere conservatieve kandidaten gesteund.

De gematigde kiezers hebben geen andere keuze meer dan te stemmen op Mitt Romney. Aan de andere kant van het politieke spectrum zijn de sociaal-conservatieve kiezers nog ernstig verdeeld tussen – vooral – Rick Santorum en Newt Gingrich. De conservatieve leiders hebben zich ondertussen verenigd achter Santorum, maar dat is voor Gingrich nog geen reden om op te geven. Zolang deze groep verdeeld is, zal Mitt Romney zeker heersen. <<

One thought on “Jon Huntsman gooit de handdoek en steunt Mitt Romney

  1. U denkt toch niet echt dat Colbert hier iets mee te maken heeft? Dat heeft evenveel invloed als de mening van een Europese journalist. De achterban kijkt niet naar de shows van Colbert. Men leest de krant, kijkt naar FNC, en spreekt met de buren en de leden van de kerk waartoe men behoort.

    Jammer dat Huntsman niet meer meedoet. Hij was een goede kandidaat met een uitstekend programma. Huntsman deed het echter niet goed op de televisie, en hij had moeite contact te maken met kiezers. Bij Gingrich heeft men nog het idee dat die rechtstreeks tegen de kiezer spreekt, maar Huntman is te afstandelijk. Bij Romney speelt dat laatste ook, en dat is een grote handicap voor hem.

    Kiezers willen vaak iemand waarmee ze zich voor een deel kunnen identificeren. Dat was bij Sarah Palin sterk het geval, maar zoals Mike Huckabee eens zei: “Romney looks like the guy who laid you off.” Dat lijkt me waar te zijn en dat ligt gevoelig bij “white working-class voters”. Van die groep stemde 67% in 2004 op Bush, terwijl Kerry 32% kreeg. In 2008 was Obama in staat een deel van die kiezers voor zich te winnen: 52% voor McCain en 46% voor Obama. Na het ontstaan van de Tea Party en de midterm elections van 2010 is het verschil weer meer dan 30% in het voordeel van een willekeurige Republikeinse kandidaat.

    Van de “Hyphenated Americans” stemmen alleen de Aziatische groepen, vooral Filipinos en Indiers, in meerderheid op Republikeinse kandidaten. Wegens de immigratiestandpunten hoeft men niet te rekenen een groot percentage stemmen van Latinos. Daarom is de stem van “white working-class voters” bij deze verkiezingen erg belangrijk. Die stemmen sinds Reagan in meerderheid op Republikeinse kandidaten, maar zoals we in 2008 bij Obama hebben kunnen zien is dit niet noodzakelijkerwijze het geval. Dit is wat andere groep dan de aanhang van de Tea Party, die vooral uit oudere, universitair opgeleide mensen met hogere inkomens bestaat.

    Romney lijkt zich onvoldoende te realiseren dat blue collar workers een substantieel deel van zijn potentiele aangang zijn. Men hoort van hen veel minder dan van de Tea Party, maar het gaat wel om een enorme groep kiezers. Die moet hij niet van zich vervreemden. Romney doet me soms wat aan Kerry denken; die verloor de verkiezingen indertijd vooral als gevolg van zijn aristocratische en afstandelijke uitstraling. Populisme gaat Romney niet goed af. Van Bush Jr. kon men zich voorstellen dat men met hem zou kunnen gaan vissen. Bij Romney is daar geen sprake van. Blue collar workers hebben bij de huidige werkloosheidscijfers doorgaans wel in de gaten dat ze van Obama weinig goeds hebben te verwachten, maar het alternatief moet wel enigszins aantrekkelijk zijn. Dat lukt niet goed bij iemand die eruit ziet als “the guy who laid you off.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *