Capitol Nihil

Misschien moeten we de Amerikaanse shut down niet duiden in termen van een actuele machtsstrijd, maar voortvloeiend uit een lezing van de verkiezingsuitslag van 2012. John Sides, hoogleraar politioclogie en redacteur van de Washington Post schrijft op het uitstekende blog The Monkey Cage de stalemate toe aan een tegengestelde uitleg van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorig jaar. Daarmee verklaart hij de ernst van het conflict en de diepte van de loopgraven waar Republikeinen en Democraten zich in verschansen – beide partijen claimen te handelen vanuit een duidelijk electoraal mandaat. En dat geef je niet zomaar op.

Republikeinse schuld

Democraten denken, volgens Sides, dat met de herverkiezing van Obama zijn Obamacare is gepacificeerd. Republikeinen hebben gepleit tegen de invoering van het plan en hebben die strijd met vijf miljoen stemmen verloren. Dat Republikeinen nu achteraf proberen om Obamacare alsnog te ‘repareren’, met de shut down als gevolg, is niet alleen ondemocratisch, het ontkent het electorale mandaat waarmee Obama handelt.

Democratische schuld

Republikeinen geven toe dat ze de presidentsverkiezing hebben verloren, maar ze hebben een duurzame meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Obama is weliswaar president, maar heeft geen enkel electoraal mandaat. De Democraten kunnen er nog fijntjes op wijzen dat die meerderheid in het Huis vooral te danken is aan het verleggen van grenzen in Republikeinse kiesdistricten (redistricting) en dat Democratische afgevaardigden nationaal meer stemmen kregen dan Republikeinen, feit is dat er meer Republikeinen in het Huis zitten dan Democraten. De facto: een schisma, stevig gefundeerd in een lezing van de vorige verkiezing.

Verdeelde opinie

Als er geen verkiezingen zijn, is het verstandig je te wenden tot opinie-onderzoek. Helaas, het helpt niet dat de publieke opinie verdeelt blijft over de verantwoordelijkheid in casu de shut down. Een meerderheid van de Republikeinen schuift de patstelling toe aan de Democraten en, hoe voorspelbaar, andersom dichten de Democraten de Republikeinen die verantwoordelijkheid toe.

Politiek geneuzel

Sterker: de Amerikaanse kiezer ziet in de strijd-zonder-einde (niets nieuws van Capitol Hill) helemaal geen politieke noodzaak. Gevraagd naar de redenen waarom beide partijen elkaar in een houdgreep houden, antwoord een meerderheid van de kiezers: het gaat de politici om politieke strategie. De shut down is cynisch genoeg een consequentie van een vicieuze cirkel: beide partijen kregen een verdeeld signaal van het electoraat op basis waarvan zij een mandaat claimen om een patstelling in stand te houden die meer en meer kiezers ervan overtuigt dat Capitol Hill steeds verder van het publiek komt af te staan. Zo bezien is deze stalemate het directe gevolg van de verkiezingen van 2012 en die lezing zal doorklinken tot in 2016.

Ook in verkiezingen voert men de vorige oorlog. Met verve.

undthsg3v02gn5qbju1t4q

One thought on “Capitol Nihil

  1. Pingback: Shut Up or Shut Down : Electiondeskusa

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *