Wordt immigratie Newt Gingrich's kryptoniet?

_

Dinsdag was er weer een Republikeins verkiezingsdebat, dit keer georganiseerd door CNN, de Heritage Foundation en the American Enterprise Institute. Het debat ging over national security. De winnaars van het debat waren volgens de verschillende media Newt Gingrich, Jon Huntsman en Ron Paul. Mitt Romney deed het dinsdagavond naar behoren terwijl Rick Perry en Herman Cain weer niet thuis gaven. Het debat was beschaafd en confrontaties werden grotendeels uit de weg gegaan.

Immigratie

Het opvallendste van de avond was het debat dat Newt Gingrich en Mitt Romney hadden over immigratie. Op dit onderwerp onderscheidde de voormalig Speaker zich ten opzichte van zijn medekandidaten. In tegenstelling voor de rest is Gingrich wel voor een bepaalde mate van amnestie.

If you’ve come here recently, you have no ties to this country, you ought to go home, period. If you’ve been here 25 years and you got three kids and two grandkids, you’ve been paying taxes and obeying the law, you belong to a local church, I don’t think we’re going to separate you from your family, uproot you forcefully and kick you out.

Romney was het dinsdagavond oneens met Gingrich. De voormalig gouverneur van Massachusetts is bang dat dergelijke uitspraken en plannen er alleen maar voor zorgen dat er meer mensen illegaal de VS binnen zullen komen. Hij vindt dat alle voorstellen die illegale immigranten ten goede komen direct afgeschoten zouden moeten worden.

Look, amnesty is a magnet. In order to bring people in legally we’ve got to stop illegal immigration. That means turning off the magnets of amnesty, in-state tuition for illegal aliens, employers that knowingly hire people that have come here illegally

Gisteren ging de oorlog tussen de twee alpha mannetjes nog door. Tijdens een campagnebijeenkomst in Des Moines, Iowa maakte Mitt Romney nog maar eens duidelijk wat zijn standpunt is over illegale immigratie en een generaal pardon.

People who’ve come to the country illegally should not have a special pathway that is preferable to those that stand in line in their home countries to be able to come to this country. They should not have a special preference with regard to becoming a permanent resident or citizen.

De reactie van Newt Gingrich kwam per tweet en liet niet lang op zich wachten. De link in de tweet is van een filmpje van Mitt Romney uit 2007. In het fragment is Romney te gast bij Meet the Press om te praten over illegale immigratie en lijkt hij toch grotendeels dezelfde mening te zijn toegedaan als de voormalig Speaker op dit onderwerp.

_

Hoewel de twee kemphanen nog steeds achter elkaar aan zitten, bemoeien ook andere mensen zich met het onderwerp. Zo heeft Gingrich zijn kansen vergooit om de steun te krijgen van invloedrijke afgevaardigde uit Iowa Steve King en worden zijn uitspraken in de media vergeleken met Perry’s Oopsmoment. De Democratic National Convention lijkt echter Gingrich te steunen in zijn strijd. Maar of dat nou de steun is waar Newt Gingrich op zit te wachten weet ik niet. <<

7 thoughts on “Wordt immigratie Newt Gingrich's kryptoniet?

 1. Gingrich heeft duidelijk zijn uitspraak hierover doelbewust gedaan in het debat. Vergeet niet, het is vandaag thanksgiving, de dag wanneer amerikaanse gezinnen samenkomen. Wie durft er dan te pleiten voor het uit elkaar halen van gezinnen… in die zin was het duidelijk een voorbereide tactische aanval. Zijn standpunt hierover zou sowieso bekend worden (en was volgens mij al gedeeltelijk bekend).

  Maar ik vind het moeilijk zijn standpunt amnestie te noemen. Hij pleit voor een humaan handhavingsbeleid, niet voor een humaan wetgevingsbeleid. Eigenlijk wil hij een bepaalde groep illegalen wettelijk gedogen. Daarvoor gelden dan een aantal criteria – zoals langdurig verblijf (de 25 jaar), voldoende eigen inkomen, het hebben van een private gezondheidsverzekering, worteling in de gemeenschap, geen antecedenten, etc. Deze personen worden geen Amerikaanse staatsburgers, maar wettelijk gedoogde illegalen die in Amerika mogen werken. Voor de rest wil hij hetzelfde wat anderen willen, bovenal de grenzen controleren.

  Het is dus geen amnestie, het komt er wel dichtbij en wordt mogelijk in de toekomst makkelijk omgezet in een amnestie. Het standpunt van andere kandidaten over deze groep mensen is eigenlijk ook gedogen, maar dat niet wettelijk regelen. Gewoon zo vervelend zijn voor de illegalen dat je hoopt dat ze vanzelf weggaan. Dat lijkt mij ook geen realistisch standpunt. Ik kan mij niet voorstellen dat Bachmann met het leger 12 miljoen illegalen wil oppakken en wil deporteren (waarnaartoe eigenlijk)…

  Het kernverschil dan tussen Bachmann en Gingrich is dat Gingrich wel al over het illegalen-probleem wil praten en Bachmann/Romney nog niet.

  Mij is verder opgevallen dat Rush Limbaugh (en sommige anderen) heel vriendelijk voor Gingrich was hierin. http://www.rushlimbaugh.com/daily/2011/11/23/newt_says_let_illegals_stay_drawing_raves_from_cnn_liberals_for_having_a_heart

  RUSH: Okay, so that’s how it went last night on the immigration side. And let’s go back, here’s Mitt Romney — grab audio sound bite 27 now — because while everybody’s harping on Newt from last night claiming amnesty or whatever they’re claiming, when he specifically said he’s not talking about granting them citizenship. And if you don’t grant them citizenship they can’t vote, and without citizenship Newt’s saying it’s not amnesty. And Romney, back on Meet the Press, in December of 2007.

  ROMNEY: My own view is, consistent with what you saw in the Lowell Sun, that those people who have come here illegally and are in this country, the 12 million are so that are here illegally, should be able to sign up for permanent residency or citizenship.

  RUSH: Oh! Well! Four years ago Mitt Romney actually talked about citizenship for them. Let’s see if that’s picked up on today. Let’s see, just out of curiosity, you think so, next week? You think they’ll go find the Romney bite? Really? Think so? Okay, all right. Did he jump all over Newt? Romney jumped all over Newt and said what he’s proposing is a magnet for illegals to come here? How is it a magnet if you gotta be here for 25 years before we welcome you?

  Anyway, in truth, folks — and we just played the audio — Mitt Romney went further four years ago than Newt did last night. Romney talked about citizenship for them. Newt’s the one taking the heavy fire today, but Romney mentioned citizenship on Meet the Press in 2007.

  Als Gingrich zo de steun krijgt van een aantal publieke conservatieven die in elk geval utispreken dat zijn standpunt wel meevalt. En dat Bachmann/Romney vooral er niet over durven te praten. Dan maakt Gingrich wel een kans.

  • Gezinnen kunnen toch als gezin vertrekken naar het land van herkomst? Ik zie het probleem niet. Kinderen van illegalen die in de U.S. zijn geboren hebben tevens de Amerikaanse nationaliteit, maar dat zal geen beletsel voor Mexico e.d. zijn om hun onderdanen toe te laten. Die kinderen zijn dan wel in een Amerikaanse omgeving opgegroeid, maar spraken in de gezinnen voornamelijk Spaans. Aanpassingsproblemen in het land van herkomst zijn niet onze verantwoordelijkheid, maar die van hun ouders.

   Iemand die langer dan een jaar illegaal in de U.S. verblijft (illegale grensoverscheiding, verlopen visum), krijgt van de immigratiedienst automatisch een ban van 10 jaar en komt tijdens die periode niet in aanmerking voor een visum. Gingrich zal die groep waarover hij het heeft niet eerst 10 jaar naar het land van herkomst willen terugsturen, maar een verblijfsvergunning verlenen, en dus heeft hij het over amnestie. Obama had het over een wachttijd van ongeveer 12 jaar, maar als staatsburgers die een broer of zuster legaal uit de Filippijnen willen laten overkomen meer dan 20 jaar moeten wachten, is die wachttijd van 12 jaar belachelijk. Dat zou dan 25 + 10 = 35 jaar moeten zijn wanneer het uitgangspunt is dat zij achter in de rij moeten aansluiten. Elke regeling die die illegalen een verblijfsvergunning en immigrantenstatus geeft binnen die periode van 35 jaar komt neer op amnestie.

   Bachmann heeft dit uitstekend in de gaten. Paul en Bachmann hebben het standpunt dat illegalen grotendeels zullen vertrekken zodra ze geen benefits (onderwijs, gezondheidszorg, e.d.) van de overheid meer krijgen. In Nederland werkt dat ook zo: zonder verblijfsvergunning geen persoonsnummer, en dus kun je je niet tegen ziektenkosten verzekeren en zullen universiteiten je niet toelaten. De Nederlandse koppelingswet heeft de magneetwerking van gratis publieke voorzieningen voor een groot deel uitgeschakeld, omdat men eerst moet aantonen dat men legaal in het land verblijft. Dat moeten wij hier ook hebben. Illegalen zijn bovendien bovengemiddeld crimineel en omdat ze voor zeer lage bedragen ongeschoold werk verrichten, heeft hun aanwezigheid een negatief effect van 30% op de netto inkomens van de armste Amerikanen, die het immers ook van die banen moeten hebben.

   Het legaliseren van illegalen kost ons enorm veel extra geld. Een gezin met drie kinderen en een jaarinkomen van ca. $35 000 kost ons veel meer dan het aan belastingen betaalt, terwijl legale ingezetenen meer recht hebben op benefits dan illegalen. Dat plan van Gingrich levert ons absoluut niets op. Het kost enorm veel geld, heeft negatieve sociaal-economische gevolgen, en er gaat een enorme magneetwerking van uit. Er is geen land ter wereld dat zo veel legale immigranten toelaat als de U.S. Die illegalen gaan maar naar huis, zelfs als zij hier 50 jaar hebben gewoond. De gevolgen voor de betrokkenen zijn niet onze verantwoordelijkheid.

 2. Peter ik begrijp dat je een harde oplossing wil, maar volgens mij zijn alle kandidaten het redelijk eens hierover. Gingrich verwees in een recente toespraak naar het Reagen-library debat waar hij precies hetzelfde zou hebben gezegd en waar ook de andere kandidaten er redelijk over eens waren. In dat debat werd inderdaad precies deze vraag gesteld: ‘als we de grens hebben beveiligd, wat doen we met de 11,5 miljoen illegalen?’

  Gingrich zei: “I think we have to find a way to get to a country in which everybody who’s here is here legally. But you started by referencing President Reagan. In 1986, I voted for the Simpson-Mazzoli Act, which in fact did grant some amnesty in return for promises. President Reagan wrote in his diary that year that he signed the act because we were going to control the border and we were going to have an employer program where it was a legal guest worker program. That’s in his diary. I’m with President Reagan. We ought to control the border, we ought to have a legal guest worker program. We ought to outsource it, frankly, to American Express, Visa, and MasterCard, so there’s no counterfeiting, which there will be with the federal government. We should be very tough on employers once you have that legal program. We should make English the official language of government. We should insist — (APPLAUSE) We should insist that first-generation immigrants who come here learn American history in order to become citizens. We should also insist that American children learn American history.
  And THEN find a way to deal with folks who are already here, some of whom, frankly, have been here 25 years, are married with kids, live in our local neighborhood, go to our church. It’s got to be done in a much more humane way than thinking that to automatically deport millions of people.

  Santorum zei: “Well, I think we can have the discussion, that whether what we do with people, how long they’ve been here, whether they had other types of records. But to have that discussion right now and pull the same trick that was pulled in 1986 — we said, well, we’ll promise to do this if you do that — no more. We are going to secure the border first, and that’s the most important thing to do, then we’ll have the discussion afterwards.”

  Bachmann zei: “Well, that’s right. And again, it is sequential, and it depends upon where they live, how long they have been here, if they have a criminal record. All of those things have to be taken into place.”

  Bachmann is dus duidelijk ook voor hetzelfde als Gingrich. Alleen uit opportunisme doet ze nu net alsof Gingrich voor amnestie is voor 11 miljoen illegalen. Ik vond Gingrich reactie op deze misrepresentatie nog vrij netjes…

  • PB: Ik ben tegen elke vorm van gedoogbeleid, omdat de democratische rechtstaat en de machtenscheiding daarmee worden aangetast. De wet moet dus onverkort worden toegepast, ook bij illegalen die al 50 jaar in de U.S. wonen.

   Het argument van Gingrich zouden we ook kunnen toepassen op bijvoorbeeld windeldieven. Bij een enkele winkeldiefstal arresteren we de dief en straffen hem, maar na 50 winkeldiefstallen belonen we hem met blanco waardebonnen die hem in staat stellen gratis te winkelen. Dat is in strijd met elementair rechtsgevoel.

   Je kunt hier http://travel.state.gov/visa/bulletin/bulletin_1360.html zien dat de cut-off date voor I-130/FB-4 voor de Filippijnen nu ergens in 1988 ligt. Dat betekent dat Amerikaanse staatsburgers die een broer of zuster uit de Filippijnen willen laten overkomen meer dan 20 jaar moeten wachten voordat hun familielid een visum krijgt. (Voor Nederland en andere West-Europese landen is dat 11 – 12 jaar.) Obama en Gingrich hebben het in hun amnestievoorstellen over achter in de rij aansluiten, en noemen soms een wachttijd van 11 tot 12 jaar. Dat lijkt lang, maar het is slechts de helft van de wachttijd voor de immigratievisums voor iemand uit de Filippijnen. Bovendien staat het Amerikaanse familielid daarbij financieel garant voor de immigrant. Daar is bij illegalen geen sprake van. Systematische overtreding van wetten mag niet worden beloond. Indien mensen die geduldig in eigen land op hun beurt wachten, kan het niet zo zijn dat illegalen zonder problemen kunnen worden gelegaliseerd.

   Daarbij komt nog dat de legale immigratie thans grotendeels is gebaseerd op wetten uit de jaren ’60 (van Ted Kennedy), die immigratie op grond van familiebanden centraal stelt. Deze legale immigratie kost ons ook al geld, omdat het gemiddelde opleidingsniveau van de immigranten die hier via familie-aanvragen komen te laag is. Bij illegalen is dit allemaal nog erger. Wij kunnen ons dit niet permitteren. In 2006 was er een poging de immigratiewetten te herzien en meer te baseren op opleiding, werkervaring, e.d., maar dat is toen wegens de amnestievoorstellen van o.a. McCain (Juan McAmnesty) mislukt. De grens is ook nog steeds lek, dus elke wetsherziening zal niet het gewenste resultaat hebben.

 3. Pingback: Gingrich, Romney en Perry worstelen met immigratie « ElectionDeskUSA

 4. Pingback: Oprukkende armoede in Noord Amerika | Marcus' s Space

 5. Pingback: Obama's State of the Union - ElectiondeskUSA | ElectiondeskUSA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *