Welkom in Nevada, president Obama

Barack Obama is on tour om zijn banenplan te slijten. Ook in Nevada. Een belangrijke staat die hij nodig heeft voor zijn herverkiezing. Het campagneteam van Romney wipte er ook even langs en vroeg een aantal burgers hun (economische) situatie uit de doeken te doen. We horen hun stemmen onder prachtige beelden van een staat die tot stilstand lijkt te zijn gekomen. En een cynische Welkom to Nevada, president Obama (dank aan @ReinoManssen voor de verbetering). Aan het eind eind een snel gesneden ‘Welcome tot Nevada, Mr. Obama‘. Een ondiplomatieke sneer richting POTUS. Mr. Obama is nog altijd President en wordt in de Amerikaanse traditie over het algemeen ook als zodanig aangesproken, hoe graag Romneys team dat ook anders ziet. <<

One thought on “Welkom in Nevada, president Obama

  1. Pingback: Alle pijlen op Romney « ElectionDeskUSA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *