Rick Perry kent zijn zwakheden

I pray a lot, because I’m prone to make a lot of mistakes.

— Rick Perry zei gisteravond dat hij had gebeden voor een foutloos optreden. Hij kreeg tijdens een campagnebijeenkomst de vraag welke rol bidden in zijn leven speelt, waarop hij antwoordde dat hij vlak voor het begin van de bijeenkomst nog had gebeden.

Well, I prayed right before I walked over here that I wouldn’t make any mistakes that my friends in the media would be able to put on television.

Deze eerlijkheid doet het goed in het oerconservatieve en -christelijke Iowa. Eerder vandaag berichtten we al dat ook Ron Paul de kiezers van de Hawkeye State probeert te bekoren door het over zijn geloof te praten. Dit is vooral lastig voor Mitt Romney. Hoe meer kandidaten over hun geloof praten, hoe meer nadruk er komt te liggen op het feit dat Big Mitt een mormoon is. <<

One thought on “Rick Perry kent zijn zwakheden

  1. “…het oerconservatieve en -christelijke Iowa…”

    Iowa is helemaal niet oerconservatief en christelijk, althans niet in de zin die u bedoelt. De staat koos in 2008 voor Obama als president. Een van de twee Senatoren en drie van de vijf U.S. Congressmen zijn Democraten.

    Wel zijn de evangelische christenen de grootse groep protestanten in Iowa. Die stemden indertijd op Jimmy Carter, de enige evangelische christen die ooit tot president werd gekozen, maar wegens de sociale en ethische punten die voor hen zo belangrijk zijn, stemmen ze nu vaak op Republikeinse kandidaten. Die kandidaten moeten dan plechtig beloven dat ze geen federaal geld aan stem cell research en abortus zullen besteden, en alles in het werk zullen stellen het traditionele huwlijk ook in grondwetsamendementen te ‘verdedigen’. Met het aandringen op die laatste vorm van overheidsactivisme laten de evangelische kiezers, net als neo-conservatieven, zien dat ze eigenlijk helemaal geen conservatieven zijn. Volgens de meeste small-governement conservatives zijn huwlijken immers geen aangelegenheid van de overheid, en zou de meeste wetgeving op dit gebied kunnen verdwijnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *