Rick Perry & de doodstraf (2)

Rick Perry is voor de doodstraf. Alle Republikeinse kandidaten zijn eigenlijk voor de doodstraf, maar Perry is de enige die als gouverneur ook daadwerkelijk executies goedgekeurd heeft. Onder zijn leiding zijn er in Texas meer dan 230 mensen ter dood gebracht. Dit aantal is niet alleen erg hoog, onder de geëxecuteerden zaten ook enkele erg controversiële veroordelingen.

Onschuldig

Cameron Todd Willingham is wellicht het pijnlijkste voorbeeld van de executies in Texas. Willingham werd in 2004 ter dood gebracht voor de moord op zijn drie kinderen. Hij werd beschuldigd van het stichten van de brand waarbij zijn dochtertjes om het leven kwamen. Hoewel zijn schuld ten tijde van zijn executie al in twijfel werd getrokken, gaf Perry toch het bevel om de executie door te laten gaan. Op 17 februari 2004 werd het vonnis voltrokken.

Recent zijn er meer veroordelingen in twijfel getrokken. Om te voorkomen dat er meer onschuldigen ter dood worden gebracht, werd in maart dit jaar een voorstel gedaan om een moratorium van twee jaar af te kondigen op executies. Ook Charles Terrel, voormalig voorzitter van het Texas Criminal Justice Department schaarde zich achter dit wetsvoorstel.

Texas does not need to be executing innocent people, and what harm does a moratorium do?

De roep om een onderzoek naar de doodstraf werd nog sterker toen bleek dat sommige executies misschien ongrondwettelijk zijn. In 2002 besloot het Amerikaanse Hooggerechtshof dat geestelijk gehandicapten niet ter dood mochten worden gebracht. In april dit jaar werd een Texaanse psycholoog berispt omdat zijn methodes niet wetenschappelijk waren getoetst. De methoden die hij gebruikte zorgden ervoor dat teveel ter dood veroordelingen goedgekeurd werden.

Niet alleen geestelijk gehandicapten komen er met de Texaanse methodes bekaaid van af, ook minderheden worden bevooroordeeld behandeld. Om in Texas iemand de doodstraf op te kunnen leggen moet ook de future dangerousness vastgesteld worden. Duane Edward Buck is een zwarte man die ter dood veroordeeld is voor de moord op zijn ex en iemand anders aanwezig in haar huis. Zijn schuld stond vast, maar om zijn future dangerousness te bewijzen werd ook zijn ras meegenomen. En dit is niet de enige zaak waarvan dit bekend is.

Verkiezingen

De doodstraf is al jaren geen factor meer in de verkiezingen. Ruim zestig procent van de Amerikanen is voor de doodstraf, waardoor het onderwerp naar de achtergrond is verdwenen. Michael Rushford, voorzitter van de Criminal Justice Legal Foundation (een pro-doodstraf denktank), denkt zelfs dat Perry’s ervaring met de doodstraf hem ten goede gaat komen in de verkiezingen.

Perry has been a governor for 11 years and has authorized the execution of over 200 murderers. Opponents and critics of him, primarily from the Democratic side, are already singling him out. I think it will be an issue, and he’s pretty strong on it.

Rushford gokt in zijn analyse op een of twee zaken die het debat over dit onderwerp kunnen vormgeven.

All it takes is one or two to galvanize the public on an issue. There will be a candidate on the Republican side who can come up and say, ‘I know how we’d handle this guy in Texas, but I don’t know what President Obama and his Justice Department will do.’

Dat de mening over de doodstraf een campagne kan maken of breken is bekend sinds Michael Dukakis‘ ongelukkige verkiezingscampagne. Het wachten is nu een nieuwe Willie Horton. <<

One thought on “Rick Perry & de doodstraf (2)

  1. De doodstraf in Texas is een aangelegenheid van de wetgever. Doodvonnissen komen in Texas tot stand via gekozen aanklagers en rechters, en bovenal via een jury. De gouverneur heeft daar, als gekozen hoofd van de uitvoerende macht, helemaal niets mee te maken. Hij heeft ten aanzien van doodstraffen wel enige bevoegheden, zoals het verlenen van uitstel, maar het is volkomen onzinnig de gouverneur aansprakelijk te stellen voor de doodvonnissen in Texas. Zo werkt dat niet bij een systeem van machtenscheiding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *