One thought on “Democratic National Committee: "Did Mitt Forget?"

  1. Ik vind nog steeds dat er weinig mis was met het oorspronkelijke verzekeringsplan dat onder Romney in Massachusetts werd ingevoerd. Het doel was iets te doen voor de 8% van de bevolking die niet tot de armen kon worden gerekend, maar moeite had de premie voor een ziektenkostenverzekering op te brengen. Het plan had wellicht enige gevolgen voor Medicaid, maar geen consequenties voor degenen die al een verzekering hadden. De gezondheidszorg in Massachusetts kost wel te veel, maar dat is in de rest van het land eveneens het geval. Perry heeft in ieder geval weinig recht van spreken. Hij laat wel alle 12-jarige meisjes in Texas van staatswege vaccineren tegen seksueel overdraagbare aandoeningen, besteedt belastinggeld aan medische voorzieningen voor illegalen, maar tolereert tegelijkertijd dat een groot aantal kinderen in zijn staat onverzekerd is.

    Obamacare laat de regulier verzekerden niet ongemoeid. Vorig jaar zijn de premies met meer dan 9% gestegen, om de invoering van het systeem in 2014 te kunnen financieren. Ook de senioren merken het. Er worden enorme bedragen op Medicare bezuinigd om de toekomstige Obamacare te kunnen financieren. Sommige van die senioren hebben 50 jaar aan het systeem bijgedragen, en worden nu geconfronteerd met een beleid dat Medicare op den duur wil afschaffen en vervangen door Obamacare, terwijl steeds meer artsen senioren als patient weigeren omdat de hoogte van Medicare-vergoedingen niet wordt aangepast. Gelukkig is Obamacare reeds aan het afbrokkelen. Zelfs de Democraten zien nu in dat een systeem dat meer dan 20% van het GNP kost, niet valt te handhaven. Het huidige systeem deugt niet, maar Obamacare zou alles nog erger maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *