Chris Christie wil niet debatteren, maar winnen

““I’m in this business to win. I don’t know why you’re in it…I think that we have some folks that believe that our job is to be college professors. Now college professors are fine, I guess. You know, college professors basically spout out ideas that nobody ever does anything about. For our ideas to matter, we have to win because, if we don’t win, we don’t govern. And if we don’t govern, all we do is shout into the wind. So I am going to do anything I need to do to win.”

– Chris Christie (R) over weigering Republikeinen om te debatteren bij onder meer CNN vanwege ‘Democratische bias’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *