Barack Obama: Republikeinen willen de economie niet herstellen

Their strategy is to suffocate the economy for the sake of what they think will be a political victory. They think that the more folks see Washington taking no action to create jobs, the better their chances in the next election. So they’re doing everything in their power to make sure nothing gets done.

Barack Obama zegt in een e-mail aan zijn supporters dat de Republikeinen de economie helemaal niet willen herstellen met het oog op de presidentsverkiezingen. <<

3 thoughts on “Barack Obama: Republikeinen willen de economie niet herstellen

  1. Omdat de overheid werkt met geld dat ze eerst van ons heeft afgenomen, kost elke baan bij de overheid twee tot drie banen in de private sector. Alleen wanneer de overheid iedereen in dienst neemt, zoals vroeger in de USSR, kan men zo werkloosheid bestrijden.

    De relatieve werkgelegenheid in de U.S. — dat is het aantal beschikbare arbeidsuren per persoon tussen 18 en 65 jaar oud — is ongeveer het dubbele van de relatieve werkgelegenheid in de socialistische landen van West-Europa, zoals Nederland. Obama is een voorstander van zo’n West-Europese model. Republikeinen, uitgezonderd RINOs en neocons, zijn daar fel tegen. Het ligt dan voor de hand dat ze dan geen medewerking verlenen aan die banenplannen van Obama. Obama heeft al enorm veel geld gekregen voor stimulus en banenplannen, en, net als in de jaren ’30 van de vorige eeuw, is daar niets van terecht gekomen.

    De overheid kan geen werkgelegenheid scheppen, alleen maar vernietigen. Welvaart en de bijbehorende werkgelegenheid komen uit de private sector. De federale overheid moet zich zo weinig mogelijk met de economie te bemoeien, en werkgevers weer het vertrouwen geven dat thans ontbreekt. Dat kan door belastingverlaging, afschaffen van wetten en regels die ondernemers het leven nodeloos moeilijk maken, elimineren van Obamacare, en flink snijden in de budgetten. Alleen defensie, grensbewaking, terrorismebestrijding, veteranenzorg en voorzieningen voor onze senioren moeten daarbij worden ontzien. In de rest kan het mes. Het zou al flink helpen wanneer het beslag dat de gezondheidszorg legt op het GNP (thans ongeveer 17%) zou kunnen worden teruggebracht naar het niveau van Nederland (8.5%) of Singapore (4%). Als men in Nederland via particuliere maatschappijen iedereen een ziektenkostenverzekering kan geven voor 8.5% van het GNP, moet dat in de U.S. ook mogelijk zijn.

  2. Het is inderdaad natuurlijk de vraag wat een overheidsbaan produceert als waarde… eigenlijk helemaal niets. Het is dan ook eigenlijk raar dat ambtenaren belasting betalen. Alsof ze iets van waarde produceren, waar de overheid iets van wegneemt. Men kan dan beter een veel lager loon geven en geen belasting heffen. Dan is tenminste duidelijk dat ambtenaren niets bijdragen aan het bekostigen van het publieke leven, maar alleen geld kosten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *