Presentatie Banenplan: Obama buigt (weer) voor Boehner

De werkloosheid in de VS is hoog. Negen procent van de beroepsbevolking zit op het moment zonder werk. Het percentage werkloze Amerikanen schommelt nu al twee jaar tussen de negen en elf procent en de rekenmeesters van het Congres denken dat dat percentage de komende jaren boven de acht zal blijven steken.

Al enige tijd zwelt de kritiek aan vanwege het ontbreken van een presidentieel banenplan. Paul Krugman, winnaar van de Nobelprijs voor de Economie en columnist van de New York Times, roept al maanden dat Obama zich moet richten op het creëren van werk in plaats van het verlagen van het begrotingstekort.

Niet alleen bij Krugman, ook bij de Black Caucus raakt het geduld met Obama op. Met een werkloosheidspercentage van ruim twintig procent kunnen zwarte Amerikanen wel wat hulp gebruiken. Als de president volgend jaar wil kunnen rekenen op de stem van zwart-Amerika moet er snel een banenplan komen. En dat komt er: op 7 september om acht uur – Amerikaanse tijd – wil Obama dit langverwachte plan eindelijk presenteren tijdens een joint session van het Congress.

Presentatie

Wat wil nou het geval? Congress is tot 5 september met reces. De eerste sessie staat op 7 september gepland. In dat licht bekeken is de datum die Obama voorstelt heel logisch. Op het eerste gezicht, want bij nader bezien is de keus voor die datum politiek spel. Op diezelfde dag staat een groot Republikeins verkiezingsdebat gepland. Hoewel Jay Carney – woordvoerder voor het Witte Huis – het in alle toonaarden ontkent, gaat iedereen er van uit dat dit tijdstip gekozen is om de Republikeinen te laten voelen dat Obama nog altijd de baas is.

John Boehner, de – Republikeinse – voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, is het vanzelfsprekend niet eens met dit tijdstip. De president is van harte welkom in zijn Huis, maar 7 september komt even slecht uit. Hij stelt voor dat Obama een dag later langskomt. John Boehner en Barack Obama spelen, net als in de aanloop naar de verhoging van de debt ceiling, een game of chicken.

Pick your battles

Net als eerder dit jaar, is Obama de eerste die knippert. Woensdagavond laat – Amerikaanse tijd – kwam er bericht uit het Witte Huis.

Mr. Obama is focused on the urgent need to create jobs and grow our economy. He welcomes the opportunity to address a joint session of Congress on Thursday, Sept. 8.

Het lijkt er dus op dat de president weer een nederlaag moet slikken. Maar is dat wel zo? Analysten prijzen het politieke intellect van de adviseurs van Obama. Zij noemen drie redenen waarom het heel verstandig is van POTUS om de presentatie een dag uit te stellen.

Blijf bij het onderwerp

Als het Witte Huis vast had gehouden aan 7 september zou het niet meer gaan over het banenplan, maar over de procedure. In de aanloop van de speech zouden alle commentatoren het hebben over de ruzie tussen de Boehner en Obama, waardoor de inhoud naar de achtergrond zou verschuiven. Door te kiezen voor een andere datum is de kans groter dat de analyse over het plan zelf gaat dan over de onderlinge verstandhouding.

Beeldvorming

Als Mister Speaker echt dwars had gaan liggen, dan had de presentatie niet voor Congress gekund, maar had de president de natie toegesproken vanuit the Oval Office. Als Obama als leider van de natie het Congress – 535 man sterk – toespreekt, ziet men een groot leider. Als de speech echter vanuit het Witte Huis werd gegeven, ziet men alleen de president achter zijn bureau.

Het laatste woord

Door de presentatie een dag op te schuiven heeft het Witte Huis het laatste woord. Als het banenplan wel tijdens het Republikeins verkiezingsdebat gepresenteerd zou worden, zouden de kandidaten real-time op het plan kunnen reageren. Het verhaal in de media wordt dan niet het banenplan, maar de Republikeinse reactie erop.

News Cycle

Daarnaast eigent het Witte Huis zich met het verschuiven van de speech de news cycle toe. Als Obama zijn speech tijdens het Republikeinse debat zou houden, wordt niet het plan maar de Republikeinse reactie het nieuws. Als Obama niets zou presenteren, zou de fall out van het Republikeinse debat enkele dagen de analysten en opiniepagina’s bezig houden. Door een dag na het debat een groot beleidsplan te presenteren, zorgt Obama ervoor dat hij en niet de Romney’s en Perry’s alle media-aandacht krijgen.

Soms kan je beter als eerste springen dan van de klif afrijden. <<

2 thoughts on “Presentatie Banenplan: Obama buigt (weer) voor Boehner

  1. Pingback: Economische plannen van de GOP: ‘Anders verkoop je toch gewoon Alaska?’ « @ElectionDeskUSA

  2. Pingback: Obama’s Jobs speech – toeval bestaat niet « @ElectionDeskUSA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *