Newt Gingrich eerste in Iowa-poll

Newt Gingrich verslaat in een actuele poll zowel Romney als Paul. Opvallend is niet zozeer Newts eerste plaats, als wel de tweede plek voor Paul en een derde plek voor de tot nu toe frontrunner Romney.

De laatste peiling duidt vooral een uiterst bewegelijk Republikeins electoraat dat maar geen vertrouwen durft te geven aan een van de kandidaten. De twijfel tussen Romney, Gingrich en Paul is ook de twijfel over drie zeer uiteenlopende koersen voor de GOP en Amerika.

Gingrich is een conservatieve katholiek in een protestantse partij, Romney heeft volgens Republikeinen en Democraten te vaak zijn koers gewijzigd en Paul kan ook als onafhankelijke kandidaat hoge ogen gooien, zo groot zijn de verschillen met de GOP.

Eigenlijk zegt deze laatste poll dat er niets te peilen valt – dat de keus voor de kandidaat aankomt op de laatste dag. En dat duurt nog even. <<

4 thoughts on “Newt Gingrich eerste in Iowa-poll

  1. “Gingrich is een conservatieve katholiek in een protestantse partij…”

    Dat speelt in de U.S. een kleinere rol dan in West-Europa, niet in de laatste plaats door de opstelling van de rooms-katholieke kerk in de U.S. Die kerk heeft van begin af aan aangedrongen op aanpassing en Amerikanisering van immigranten, en niet op het stichten van een katholieke zuil. Katholieken werden in het begin wel met de nek aangekeken. Italianen en Ieren zaten toen grotendeels bij de Democratische partij, die probeerde vakbonden en arbeiders uit industriegebieden achter zich te krijgen. De Republikeinse partij was in die tijd protestanter dan de Democraten. Nu is het omgekeerde het geval. De wat traditioneler ingestelde katholieken, die waarde hechten aan een aantal ethische principes, stemmen grotendeels Republikeins. In 2004 adviseerde de rooms-katholieke kerk in bedekte termen te stemmen op de methodist Bush, en niet op de katholiek Kerry. Kerken geven om belastingredenen geen stemadviezen, maar dit komt veel vaker voor. De rooms-katholieke kerk heeft liever te maken met de protestanten van de Republikeinse partij dan met katholieke liberals.

    Een ongelovige als ik is ook welkom in de Republikeinse partij, en over het geloof van Gingrich heb ik nog nooit iemand gehoord. Gingrich beweert een ander mens te zijn geworden nadat hij een serieuze katholiek werd. Dat moet sommige evangelische kiezers misschien wel aanspreken, omdat dit wat lijkt op ‘born again’. Evangelische christenen zullen katholieken als dwalende christenen beschouwen, terwijl Romney volgens sommigen van hen niet eens een christen is. Dat laatste is echter veranderd nadat de mormoon Glenn Beck een nationale campagne voor morele herbewapening voerde. Een aantal rechtzinnige evangelische leiders veranderde openlijk van standpunt, en kwam naar de dominees en rabbi’s van Beck luisteren. Wat hen in Romney niet bevalt is niet zo zeer zijn mormonisme, maaar vooral zijn gewijzigde standpunt ten aanzien van abortus. Dat moet Romney nog eens goed uitleggen. Sommige evangelische christenen blijven op de dag van de verkiezingen gewoon thuis wanneer de kandidaat hen niet bevalt. Cain en Bachmann waren favoriet bij deze groep, maar ook iemand als de katholiek Santorum zou voor hen acceptabel zijn.

  2. Pingback: Gingrich’s eerste presidentiĆ«le ad « ElectionDeskUSA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *