New Hampshire primary: It's all about immigration, stupid!

Bijna de helft van de inwoners noemt zich Republikein, ruim één-derde Democraat en ruim één-vijfde Liberaal. Meer dan de helft van de ondervraagden keurt Obama’s werk af. Toch zijn ze er over de keper beschouwd zeer te spreken over hun leven en beter verzekerd dan het gemiddelde in Amerika.

Dag van de Burger

Welkom in New Hampshire – de Granite State. Hoofdstad: Concord. Aantal inwoners: 1,2 miljoen. En eens in de vier jaar het brandpunt van Amerikaanse media en politiek commentatoren. New Hampshire is de eerste serieuze primary voor beide partijen, op 10 januari (Iowa is geen primary, maar kent caucuses) krijgt Amerika voor het eerst inzicht in de kansen van de kandidaten.

Tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2008 deed Mitt Romney al eens mee aan de New Hampshire primary. Hij werd toen, na John McCain (uiteindelijk presidentskandidaat namens de Republikeinen) tweede, Ron Paul kwam toen niet verder dan een vijfde plaats. Het was McCains geloofwaardigheid die hem de meeste stemmen opleverde. Huckabee eindigde derde omdat hij, volgens exit polls, vaker dan eens per week kerkdiensten bijwoonde. Mitt Romney, toen tweede, scoorde in 2008 op een onderwerp dat nog steeds zeer actueel is, maar volledig lijkt te zijn overschaduwd door de jobs war: immigratie. 56 Procent van de ondervraagden die zeiden op Romney te stemmen, zeiden dat te doen vanwege zijn visie op het vreemdelingenvraagstuk.

DREAM

Adam Serwer (Mother Jones) dook in het Amerikaanse vreemdelingendossier. Obama staat op het punt de miljoenste ongewenste vreemdeling uit te zetten. Serwer schrijft dat de GOP de huidige president desondanks verwijt aan vreemdelingen ‘de facto amnesty’ te verlenen. De linker vleugel van het Amerikaanse politieke spectrum neemt hem juist het tegenovergestelde kwalijk – dat heeft hij wel beloofd, maar met bijna een miljoen uitzettingen aantoonbaar niet nagekomen. Speerpunt van beider kritiek: de DREAM Act. Een wet die het kinderen van illegale immigranten mogelijk maakt om na jaren illegaliteit alsnog, na twee jaar studie of militaire dienst, een permanente verblijfsstatus te krijgen.

Republikeinen in de zuidelijke staten (Texas en Arizona) hebben grote moeite met Obama’s beleid. Jan Brewer, gouverneur van Arizona, verweet Obama zelfs ‘boven de wet te gaan staan’ door per presidentiële fiat amnesty aan illegalen uit te delen. Micheal McCaul (R-Texas) onderschreef die kritiek: ‘It is just the latest attempt by this president to bypass the intended legislative process when he does not get his way.’

Good people

Mocht u denken dat dit typisch Republikeinse taal is, dan heeft u het mis: Ron Paul en Jon Huntsman waren afgelopen woensdag uiterst ruimhartig ten aanzien van immigranten. Paul weigerde een hek rond Amerika te zetten – dat, zei hij, is on-Amerikaans. Huntsman benadrukte vooral een ‘humane’ aanpak van het ‘probleem’. Precies als Reagan en Bush, head-to-head, kozen in een onderling debat in 1980. Bush Sr. : ‘These are good people, these are strong people! Part of my family are immigrants!’

_

Splijtzwam

En daarmee is immigratie een onderwerp dat de Republikeinse partij splijt. Een progressieve/libertijnse vleugel die immigratie ziet als onderdeel van de Amerikaanse cultuur. Die vreemdelingen zien als een kans voor Amerika zelf. En een vleugel die het hek met de zuiderburen (Mexico) niet hoog genoeg vindt. Er is trouwens en mogelijkheid om het dominante onderwerp ‘banen’ direct in verband te brengen met het ondergedoken thema immigratie. Dat kan grofweg op twee manieren: immigranten bedreigen de Amerikaanse arbeidsmarkt of zijn juist een kans voor de Amerikaanse economie (goedkope arbeidskrachten). Mo Brooks (Repuiblikeins afgevaardigde uit Alabama) presenteerde enkele uren voor Obama’s jobspeech de eerste variant in een eigen banenplan:

There is a surefire way to create jobs now for American citizens: evict all illegal aliens from America and open up millions of jobs for American citizens. That also forces blue-collar wages up, helping American families afford and pursue the American dream. Unfortunately, the White House chases a different dream — a nightmare that pits unemployed Americans against illegal aliens in a competition for scarce jobs.

Er zijn vele theorieën die een verband zoeken tussen het effect van (illegale) immigratie op het aantal banen in Amerika. Bijvoorbeeld door Daniel Tichenor (University of Oregon). Hij concludeert in een interview met Arian Campo-Flores (The Daily Beast) de tweede variant. Na onderzoek, dit keer:

The shrill voices have tended to dominate our perceptions. But when all those factors are put together and the economists crunch the numbers, it ends up being a net positive, but a small one.

2008

Maar twee kandidaten beseffen dit: Paul en Huntsman. Probleem is dat beiden zo laag in de peilingen staan, dat hun redelijkheid ten aanzien van immigratie de primaries waarschijnlijk niet zullen overleven. De kandidaten uit de zuidelijker staten maken de dienst uit – met name Romney en Perry. Beide hebben een broertje dood aan illegalen. Romney werd om dat standpunt in 2008 al gewaardeerd in New Hampshire, nu is het in de aanloop naar die primary taak voor Perry om zich het onderwerp eigen te maken. Als gouverneur van Texas heeft-ie casus genoeg aan de grens met Mexico. Maar let dus op als beide heren ‘banen’ aan ‘immigratie’ koppelen. De kans dat ze uit de bocht vliegen is levensgroot. Dat u het weet. <<

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *