Gingrich verveelt Romney uit de race – met voetnoten

Het is nieuws als Newt Gingrich een video uitbrengt. Dat doet-ie namelijk niet vaak. En om alle nuances overeind te houden, doet Gingrich er een kekke handout bij. Veel plezier ermee!

Belooft Romney de belastingen niet te verhogen als hij verkozen is? Think again!, waarschuwt het team van Gingrich. Mitt Romney zat ng niet koud in het zadel als gouverneur van Massachusetts of hij voerde fees in. Fees is een ander woord voor belastingen, legt Gingrich ons geduldig uit. In een ad van anderhalve minut rollen we door Mitts fees-slachtoffers en dat zijn er heel wat.

Bij het filmpje hoort ook een site: RomneyTaxes.com. Belangstellenden kunnen er nog dieper in de tax records van Romney duiken. Nu houdt Newt Gingrich niet van negatieve campagnes – hij wil zijn electoraat wel graag de waarheid zeggen. Dus heeft hij naast het filmpje ook een lijvig dossier samengesteld. Zeventien pagina’s hand-out voor de stugge doorlezer. Daarin een eindeloze opsomming van Romneys zonden. <<


One thought on “Gingrich verveelt Romney uit de race – met voetnoten

  1. Gingrich heeft van een casinomagnaat uit Las Vegas 5 miljoen dollar gekregen. Een groot deel van dat bedrag gaat hij waarschijnlijk besteden aan negatieve televisiecampgnes in South Carolina. Tot voorkort speelde Gingrich de vriendelijke grootvader, en legde hij de nadruk op de positieve aspecten van zijn campagne. Nu zullen we de ware Gingrich te zien krijgen: een rancuneuze, wispelturige, onbetrouwbare en humeurige man, die bij verschil van mening de andere kandidaten meteen voor leugenaar uitmaakt. Het zal hem niet veel helpen. Men kan aanvallen op politieke tegenstanders lanceren, maar moet daarbij tegelijkertijd een presidentiele indruk blijven maken, alsof men men er zelf maar weinig mee heeft te maken en ver boven het strijdgewoel staat. Romney verstaat die kunst, Gingrich niet.

    In Massachusetts gaat $4 van het bedrag dat men voor een marriage license betaalt naar de staat. De hoogte van de rest van het bedrag wordt bepaald door de lokale overheden. Denkt Gingrich nu werkelijk dat zeuren over die $4 effectief is? Romney was niet de dictator van Massachusetts, maar slechts het gekozen hoofd van de uitvoerende macht. Daarbij had hij te maken met een wetgever die voor 85% Democraat was. Dan ligt het voor de hand dat belastingen en heffingen aldoor verhoogd worden, want Democraten zijn etatisten. Romney had systematisch zijn veto kunnen uitspreken over alle lastenverhogingen, maar een meerderheid van 85% kan gemakkelijk voor twee-derde van de stemmen zorgen, zodat dergeljke veto’s slechts een symbolische waarde hebben. Bovendien, het uitspreken van een veto op ideologische gronden, dus niet om praktische redenen, lijkt me nogal twijfelachtig. Die 85% in Massachusetts vertegenwoordigt de volkswil. Als het volk de belastingen en heffingen wil verhogen, is het niet aan de gouvernneur om dat wegens ideologisch-politieke redenen tegen te houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *