Herman Cain 's 9-9-9 doorgerekend

… someone in the bottom quintile of earners — who currently pays about 2 percent of his or her income in federal taxes — would pay about 18 percent under Cain’s plan (9 percent on every dollar they make, plus 9 percent on every dollar they spent, which would likely be close to all of them). A middle-class individual would see his or her taxes go from about 14 percent to about 18 percent. But someone in the richest one percent of Americans would see his or her tax rate fall from about 28 percent to about 11 percent.

— Pat Garofalo, ThinkProgress over Cains 9-9-9 belastingplan, berekend door American Progress Director of Tax and Budget Policy Michael Linden

6 thoughts on “Herman Cain 's 9-9-9 doorgerekend

 1. De progressie in de Amerikaanse inkomstenbelasting is veel sterker dan die in West-Europa. Allen de rijkste 52% van de Amerikaanse belastingbetalers betaalt inkomstenbelasting aan de de federale overheid. De rest betaalt niets, of komt in aanmerking voor negatieve inkomstenbelasting. Obama’s uiteindelijke doel is het terugbrengen van die 52% naar een percentage beneden de 50, zodat een meerderheid die geen inkomstenbelasting hoeft te betalen z’n wil kan opleggen aan een minderheid die wel moet betalen.

  Iedereen betaalt ‘payroll taxes’. Dat zijn de sociale premies en werknemersverzekeringen. Voor individuele belastingbetalers is dat ongeveer 15% (ik meen 15.6%) van het belastbaar inkomen tot aan een bepaalde grens.

  In het plan van Cain verdwijnen de payroll taxes, en wordt die 15.6% van de armste 48% vervangen door 9%. De belasting die bedrijven betalen gaat van 35% naar 9%, en de tekorten die zo ontstaan worden gecompenseerd door de nieuwe federale omzetbelasting van 9%.

  Het plan van Cain kan werken, maar het introduceren van een nieuwe belastingsoort is gevaarlijk. Wanneer er eenmaal een federale omzetbelasting is, zal die nooit meer verdwijnen, en zou die zelfs kunnen worden vervangen door een soort BTW. Ook kunnen die percentages worden verhoogd. Bij een Democratisch bewind kan 9-9-9 gemakkelijk 15-15-15 worden, en dan krijgen we hier West-Europese toestanden. Ik ben het eens met de stelling van Cain dat de huidige tax code zo snel mogelijk dient te verdwijnen, maar we moeten nog eens goed nadenken over die federale omzetbelasting.

 2. American Progress is niet echt een onafhankelijk instituut, als die uberhaupt bestaan. Ze doen inderdaad net alsof de Payroll Tax niet bestaat. Het lijkt een beetje op wat Obama eerder deed toen hij de Capital Gains Tax van Warren Buffet vergeleek met de Income Tax van zijn secretaresse.

  Niettemin begrijp ik een paar dingen niet van dat 999-plan van Cain:
  – hij publiceert geen enkele cijfers over de precieze impact op inkomensgroepen en op de staatskas. Als het plan zo simpel is dan moet dat toch niet zo moeilijk zijn.
  – hij spreekt nooit over het feit dat 999 een overgangsfase is naar de FairTax.
  – hij spreekt nooit over het uitgavenpatroon van een regulier gezin. Dat zou zo makkelijk voor hem zijn als het gaat om de 9% Sales Tax. Kijk bijvoorbeeld naar dit overzicht (http://www.creditloan.com/infographics/how-the-average-consumer-spends-their-paycheck/). Daaruit blijkt dat eten maar 7,5 % vormt van de uitgaven, terwijl wonen 35 % vormt. Over woonkosten, zoals hypotheek of huur, lijkt mij dat je geen belasting betaald. 11 % gaat naar pensioenen e.d., en net als andere vormen van sparen betaal je daar geen belasting over. Waarom spreekt hij niet over zo’n makkelijk argument…?

  Ik denk ergens dat Cain niet serieus is.

 3. “Ik denk ergens dat Cain niet serieus is.”

  Het plan is niet van Cain. Hij heeft dat door een econoom laten opstellen. Ik denk dat die doorrekening nog niet heeft plaatsgevonden. Kritiek op het plan is gemakkelijk: Men verzwijgt gewoon een aantal bestaande belastingen en beweert dan dat Cain arme Amerikanen opzadelt met een verhoging van 9% van de inkomstenbelasting en ze daarbij ook nog eens 9% omzetbelasting wil laten betalen. Vervolgens concludeert men dan dit wordt gedaan om de rijken te bevoordelen. De huidige tax code is zo ingewikkeld dat men niet in drie zinnen kan uitleggen dat dit niet klopt.

  Arthur Laffer (van de Laffer curve) heeft gisteren overigens gezegd dat hij het plan van Cain volledig steunt.

 4. Dat is inderdaad precies wat Cain nodig heeft, een paar economen die het steunen.

  Overigens is het Nederlands belastingstelsel niet minder ingewikkeld. Een 999 plan voor Nederland zou mooi zijn, maar dan waarschijnlijk wel 30-30-30 heten. Op dit moment hebben we in Nederland geloof ik 52-25-19.

 5. Ik denk niet dat bedrijven in Nederland 52% betalen. Volgens Wikipedia is het in Nederland 20 tot 25% [http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_rates_around_the_world]. Die 35% in de U.S. is een van de hoogste ter wereld. Amerikaanse bedrijven klagen daar vaak en veel over. Met die 9% van Cain zal de concurrentiepositie aanzienlijk verbeteren, en houden we ook meer banen in eigen land.

  Die 25-19 is Nederland geeft ook een wat vertekend beeld. Voorzover ik weet betaalt men in Nederland ongeveer 35% inkomstenbelasting en sociale premies, bijna 20% btw, en 15 tot 20% overige belastingen (accijnzen, vermogensbelasting, successierechten, belastingen op auto’s, huizenbezit, e.d.). Dat betekent dat ongeveer 70% van de inkomens door de overheid afhandig worden gemaakt. Pensioendwang e.d. komen daar nog bij. Dat is nu Hayek’s Road to Serfdom. Men is lijfeigene van de staat als men slechts 30% van het inkomen zelf mag houden.

 6. Hayek praat in Road to Serfdom eigenlijk heel erg weinig over belastingen. Het gaat voornamelijk om de wens de richting en groei van de economie te controleren door middel van de overheid. Maar natuurlijk gaat grote overheidscontrole, zoals pensioendwang, samen met een grote bureaucratie die veel belastinggeld nodig heeft.

  Overigens is hier al het eerste democratische filmpje over Cain met een paar mooie typische Cain uitspraken. http://www.politico.com/news/stories/1011/65898.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *