Gelukje voor de tegenstanders van Romney

Elke kandidaat doet aan opposition research. Dit is een uitgebreid onderzoek naar de sterker en zwakke punten van je tegenstander(s). Uit de opposition research van de kandidaten zal dit jaar ongetwijfeld zijn gebleken dat Romney kwetsbaar is op sociaal-conservatieve issues, dat Gingrich wel family values predikt maar ondertussen wel al een heel aantal huwelijken achter de rug…