De aanval op Super PAC's

Alle kandidaten hebben gezegd dat Super PAC’s het democratische proces verstoren. Special interest groups kunnen op die manier veel invloed uitoefenen op een verkiezing zonder dat – op tijd – bekend wordt wie hun spotjes betaald. Hoewel Barack Obama lang tegen het gebruik van Super PAC’s was, is ook hij uiteindelijk omgegaan. Ook de president…