Obama's Super PAC

In zijn State of the Union van 2010 nam Barack Obama fel afstand van de uitspraak van het Hooggerechtshof in de zaak van Citizens United┬á– de uitspraak die het bestaan van Super PAC’s mogelijk maakte. “With all due deference to separation of powers, last week the Supreme Court reversed a century of law that I…