Congres is *piep* met peren

De GOP-kandidaten hebben wat betreft één onderwerp natuurlijk allemaal boter op hun hoofd: het functioneren van ‘hun’ Congres. Vorige week peilde Gallup een all time low onder het Amerikaanse volk – ze waarderen de inspanning van de Congresleden nauwelijks. Slechts dertien procent was over hun vertegenwoordiging te spreken. Zwartepieten Wie treft deze blaam? De kandidaten wijzen allen richting Witte…